Категория LITTLE (3-6 лет)

GRAND-PRIX SUPER MODEL  RUSSIAN BEAUTY  — Ляпцева Есения

SUPER MODEL  RUSSIAN BEAUTY  — Хабичаева Самира

Категория LITTLE (3-6 лет)

BEST PHOTO MODEL RUSSIAN BEAUTY  — Мамхягова Аза

Категория LITTLE (3-6 лет)

BEST MODEL RUSSIAN BEAUTY — Петрова Ульяна