Категория MISS (18- 25 лет)

GRAND-PRIX  SUPER MODEL  RUSSIAN BEAUTY — Руль Анастасия

TOP MODEL  RUSSIAN BEAUTY — Зайцева Валерия

TOP MODEL  RUSSIAN BEAUTY — Шутова Кристина

TOP MODEL  RUSSIAN BEAUTY — Сниткина Юлия
Категория MISS (18- 25 лет)