Категория TEEN (10-13 лет)

GRAND-PRIX BEST MODEL RUSSIAN BEAUTY — Михайлова Кира

GRAND-PRIX BEST PHOTO MODEL RUSSIAN BEAUTY — Симоненко Юлия

Категория TEEN (10-13 лет)

BEST MODEL RUSSIAN BEAUTY — Колчерина Эвелина

Категория TEEN (10-13 лет)

BEST MODEL RUSSIAN BEAUTY — Мартьянова Екатерина

BEST MODEL RUSSIAN BEAUTY — Голуденко Екатерина

BEST PHOTO MODEL RUSSIAN BEAUTY — Федюнина Софья

BEST PHOTO MODEL RUSSIAN BEAUTY — Матросова Александра