Категория Mrs.

Категория Mrs.

GRAND-PRIX Mrs. RUSSIAN BEAUTY Зарипова Екатерина
Mrs. RUSSIAN BEAUTY Князева Марина
Mrs. RUSSIAN BEAUTY Ширшова Татьяна
Mrs. RUSSIAN BEAUTY Зверева Виктория